𝑪𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒆̂́ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝑴𝒐𝒓𝒏𝒂𝒄𝒉𝒚 𝒕𝒐̀𝒂 𝑩 – Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈
✔Diện tích 88m²
✔Giá 25 triệu. Cọc 3 tháng
✔Thanh toán từng tháng một. . Giá thuê 25 triệu.
✔Hợp đồng thuê dài hạn
📲Liên hệ: 0899.080.333 xem và làm việc chính chủ