SANG NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC HỆ THỐNG #GIẶT ỦI HOẶC RIÊNG LẺ TỪNG CƠ SỞ
🍓 Vị trí 1: Mặt tiền #Ông Ích Khiêm
– Giá thuê 8,5 triệu
– Diện tích: 35 m²
– Hệ thống 5 bộ ( giặt – sấy ), kệ tủ, các thiết bị liên quan
– Mặt bằng được cải tạo làm mới hoàn toàn
– Sang toàn bộ: 300 triệu (thương lượng chính chủ)
🍓 Vị trí 2: Mặt tiền #Phạm Như Xương
 Giá thuê: 4,5 triệu, thanh toán 3 tháng/lần, Hợp đồng dài hạn gần 6 năm
 Diện tích: 40 m²
 Hệ thống 5 bộ ( giặt – sấy ), kệ tủ, các thiết bị liên quan
 Mặt bằng được cải tạo làm mới hoàn toàn
 Sang toàn bộ: 300 triệu (thương lượng chính chủ)
🍓 Vị trí 3: Mặt tiền #Dũng Sĩ Thanh Khê
• Giá thuê: 9 triệu/tháng, thanh toán 4 tháng/lần, HĐ gần 6 năm
• Diện tích 40 m²
• Hệ thống 4 bộ ( giặt – sấy , máy dòng Speed queen cao cấp của Mỹ), kệ tủ, các thiết bị liên quan
• Mặt bằng được cải tạo làm mới hoàn toàn
• Sang toàn bộ: 500 triệu (thương lượng chính chủ)

🍏 Ưu điểm: các cơ sở đều có hệ thống quy trình tự vận hành hiệu quả, IT phần mềm đầy đủ, chủ hỗ trợ chuyển giao toàn bộ cho mọi người

🍒 Liên hệ: 0906.570.211 (để xem và làm việc trực tiếp với chủ)👍