Quán 1: 𝑸𝒖𝒂́𝒏 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉 𝟮 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒆̂
🍍 Mô tả:
– Mặt bằng: 100 m²
– Giá thuê: 23 triệu/tháng, thanh toán tháng/lần, cọc 1 tháng
– Hợp đồng: 5 năm
Giá sang: 400 triệu (thương lượng chính chủ)
Liên hệ 0935.059.766